Toimintasuunnitelma

Tampere Unitedin kannattajat ry, toimintasuunnitelma 2015

Tampere Unitedin kannattajat ry vahvistaa toimintaansa vuonna 2015. Seuran toiminta-alueeseen kuuluu aikuisjalkapallo, juniorijalkapallo, sekä kannattajatoiminnan vahvistaminen seuran ympärillä.

Vuoden 2015 päätavoitteet ovat jäsenmäärän kasvattaminen, juniorijoukkueiden lisääminen ja aikuisjalkapalloilun nostaminen uudelle tasolle. Aikuisjalkapallo ja juniorijalkapallo pyritään erottamaan eri organisaatioiden alla toimiviksi yksiköiksi, joilla on yhteinen päämäärä, mutta eri toimijat.

Oheistoiminta seuran ympärillä pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi vuoden 2015 tavoitteena on yhteyden vahvistaminen JS Tampere United ry:n kanssa ja heidän kanssaan neuvottelu seuran tulevaisuudesta.

Seuran toiminta jakautuu kahteen tärkeään osa-alueeseen; urheilutoiminta ja tukitoiminnot.

Näiden toimintojen puitteissa seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ja futsalia kilpailullisesti, sekä harrastetoiminnassa tai olla seuran mukana muussa toiminnassa kuten kannattajana, talkoolaisena tai edunvalvojana.

Seuran tavoitteena on nostaa profiiliansa merkittäväksi alueelliseksi liikuttajaksi ja instanssiksi, joka näkyy ja kuuluu Tampereen seudun jalkapallokentillä, mediassa ja urheilupiireissä.

Seuran rakenne:
kaavio
Aikuisjalkapallo

Seuran aikuisjalkapallojaoston toiminta käsittää kolmen joukkueen pyörittämisen. Joukkueet ovat edustusjoukkue TamU-K, TamU-K 2, sekä TamU-K harraste.

TamU-K on seuran miesten edustusjoukkue ja sen toiminta on kilpailullista. TamU-K pelaa Tampereen Piirin Nelosta, Suomen Cup:ia, sekä Suomen Regions Cupia. Seura pyrkii kustantamaan edustusjoukkueessa pelaamisen niin, että pelaajille ei tule pelaamisesta lainkaan kustannuksia. Tällä tavoin varmistetaan joukkueen kilpailukyky ja houkuttelevuus pelaajien silmissä.

Edustusjoukkueen tavoitteena on nousta Kolmoseen. Suomen Cupin osalta ei ole kilpailullisia tavoitteita, vaan tukea valmistautumista sarjaan. Suomen Regions Cupissa tavoite on selviytyä vähintään 16 parhaan joukkoon. Päätavoite on sarjassa.

Edustusjoukkueen pelaajarunko pysyy samana, mutta seura hakee aktiivisesti vahvistuksia.

Edustusjoukkueen päävalmentajana jatkaa Mika Suonsyrjä, jolle on tehty marraskuussa 2014 kahden vuoden päävalmentajasopimus. Sopimuksen jälkimmäinen vuosi on ehdollinen sarjanousun toteutumisesta. Joukkueen pelaajille tehdään pelaajasopimukset, jotka sitouttavat pelaajat harjoittelemaan ja pelaamaan päävalmentajan ja seuran alaisuudessa, sekä käyttäytymään seuran sääntöjen mukaisesti. Edustusjoukkueen pelaajia ei velvoiteta olemaan seuran jäseniä.

Edustusjoukkue harjoittelee ahkerasti läpi vuoden pitäen talvella kaksi-kolme ja kesällä kolme-neljä tapahtumaa viikossa.

Edustusjoukkueelle hankitaan uudet kotipeliasut sekä harjoitteluasu.

TamU-K 2 osallistuu kaudella 2015 Tampereen piirin Kutoseen. Lisäksi TamU-K 2 pelaa Piiricupia. Joukkueen kustannukset maksavat pääasiassa pelaajat. TamU-K 2 pelaajien velvoitetaan olemaan seuran jäseniä.

TamU-K 2 on tarkoitus pitää edustusjoukkueeseen nähden alisteisena siten, että edustusjoukkueen etu nähdään TamU-K 2:sta tärkeämpänä. Näin ollen edustusjoukkue voi lainata pelaajia kakkosjoukkueesta omaan käyttöönsä ja asettaa pelaajiaan pelaamaan kakkosjoukkueen riveihin.

TamU-K 2 harjoittelee omakustanteisesti kerran viikossa läpi vuoden.

TamU-K harraste pelaa Tampereen piirin järjestämää TUKI-futista. Joukkueen kustannukset maksavat pelaajat. Joukkueen tarkoituksena on olla matalan kynnyksen askel seuran toimintaan sisään ja joukkuetta mainostetaan kaikille avoimena mahdollisuutena tutustua Sinipaitoihin.

TamU-K harrasteen pelaajia ei velvoiteta olemaan seuran jäseniä, mutta kausimaksuilla pelaajat ohjataan seuran jäseniksi.

On mahdollista, että seuralla on myös kolmas palloliiton virallisiin sarjoihin osallistuva aikuisten joukkue TamU-K 3. Toteutuessaan joukkue korvaisi TamU-K harrasteen, ja pelaisi myös Tampereen piirin Kutosessa.

Juniorijalkapallo

Tampere Unitedin kannattajat ry jatkaa junioritoimintaa vuonna 2015. Kaikkien olemassa olevien joukkueiden toimintaa jatketaan ja lisäksi perustetaan vähintään yksi uusi joukkue (03/04 syntyneet). Lisäksi tavoitteena on luoda joukkueiden toimihenkilöille ohjeistus, jonka mukaisesti Tampere Unitedin kannattajat ry:n alaisuudessa tapahtuvaa junioritoimintaa harjoitetaan.

Tampere Unitedin kannattajat ry on aktiivisesti mukana juniorityötä tekevien tamperelaisten jalkapalloseurojen yhteistyöprojektissa.

Junioripelaajien tulee olla seuran jäseniä.

Junioritoiminta on omakustanteista, mutta joukkueet voivat sopia itsellensä omia sponsorisopimuksia, jos ne eivät ole ristiriidassa seuran muiden sponsorisopimusten kanssa.

Futsal

Tampere Unitedin kannattajat ry jatkaa viime talvena aloitettua futsal-toimintaa. Futsal on TamU-K:ssa kaudella 2015/2016 harraste- tai kilpatoimintaa.

Kannatustoiminta

Tampere Unitedin kannattajat ry:n toimintaideana on alusta asti ollut kannattajien integroiminen seuraan. Seura toimii aktiivisesti kannattajien suuntaan ollen heihin jatkuvassa keskusteluyhteydessä. Kannattajat voivat seuran nimissä toteuttaa omaa toimintaansa seuran sääntöjen puitteissa.

Jäsenhankinta

Seura jatkaa aktiivista jäsenhankintaa. Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka hyväksyy seuran säännöt. Jäseneksi voi liittyä ainakin seuran verkkosivujen kautta lomakkeella sekä ottelutapahtumissa.

Jäsenhankinnan vauhdittamiseksi seuran viestinnässä kiinnitetään huomiota siihen, miten tärkeä osuus jäsenmaksuilla on seuran varainhankinnassa, samalla korostaen kannattajien perustaman seuran ideologiaa. Tätä viestiä levitetään myös henkilökohtaisten kontaktien kautta.

Jäsenhankinnan vauhdittamiseksi seura lisää seuran yhteistyökumppaneilta ja muilta tahoilta saatavien jäsenetujen ja -alennusten määrää. Tavoitteena on saada seuran jäsenyys houkuttelevaksi, vaikka tarkoituksena ei olisi osallistua seuran muuhun toimintaan.

Varainkeruu

Varainkeruuta hoidetaan pääasiassa jäsenmaksuilla, oheistuotemyynnillä, ottelutapahtumien myynnillä, yhteistyökumppaneiden tuella, sekä kausimaksuilla.

Oheistuotemyynti kattaa merkittävän osan seuran tuloista. Oheistuotekatalogia on tarkoitus laajentaa siten, että jo olemassa olevien tuotteiden rinnalle lanseerataan ainakin pipo ja uusi t-paitamalli, sekä mahdollisesti uusi huivi.

Edustusjoukkue saa rahallista tukea seuralta pelaajasopimusten kustannuksiin, mutta joukkue sopii itse sponsorisopimuksensa. Joukkueen toimintaa varten joukkue myy mainoksia seuran nettisivuille, kenttä- ja otteluohjelmamainoksia ottelutapahtumiin, sekä Tammelan pallokentän mainosaitoihin.

Seuran muiden joukkueiden varainkeruu hoituu lähinnä kausimaksujen muodossa, mutta joukkueet voivat sopia omia mainossopimuksia.

Seuran kaikki joukkueet voivat kerätä varoja omaan toimintaansa osallistumalla talkoisiin seuran nimissä. Talkootyöllä kerätyt varat kohdistetaan koko joukkueelle riippumatta siitä ketkä osallistuivat talkoisiin.

Hallitustoiminta

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sekä 2-8 muuta hallituksen jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä nimeää muiden hallituksen jäsenten vastuuroolit.

Hallitus ohjaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa. Hallitus kokoontuu aktiivisesti yhteen pohtimaan seuran ajankohtaisia asioita. Kokouksissa käydään läpi kunkin jäsenen vastuualueelle kuuluvat ajankohtaiset asiat, jotka vaativat hallituksen huomiota. Hallitus pyrkii kokoontumaan vähintään kerran kuukaudessa tai tilanteen niin vaatiessa. Kokousten lisäksi hallitus pitää yhteyttä toisiinsa sähköpostin ja pikaviestinten välityksellä.

Tiedotus

Tampere Unitedin kannattajat jatkaa ahkeraa tiedotusta. Päätiedotusväylänä käytetään seuran omia nettisivuja osoitteessa tamu-k.com, ja lisäksi käytetään tukena sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Lisäksi tiedotusvälineille lähetetään aktiivisesti lehdistötiedotteita silloin kun seuralla on tavallista kiinnostavampaa asiaa. Edustusjoukkueen kotiotteluista tiedotetaan myös Aamulehden menoinfon kautta.

Seuran jäseniä tiedotetaan vuoden aikana muutamalla jäsenkirjeellä, joissa kerrotaan vain jäseniä koskevista asioista (mm. syys- ja kevätkokoukset) ja kerrotaan mahdollisuuden mukaan asioista tarkemmin ja aiemmin kuin on seuran yleisessä tiedotuksessa mahdollista.

Seuran tiedotuksen kärkenä käytetään edustusjoukkuetta, mutta myös muiden joukkueiden tuloksia ja kuulumisia tiedotetaan seuran sivujen kautta. Jokaiselle joukkueelle toteutetaan seuran nettisivuille oma osio, jonka päivittämiseen sovitaan vastuuhenkilönsä.

Edunvalvonta

Seuran edunvalvonnassa keskeisimmässä roolissa on vaikuttaminen Suomen Palloliiton Tampereen piirissä. Lisäksi seura osallistuu tarpeen mukaan julkiseen keskusteluun seuran edunvalvonnan kannalta tärkeistä asioista.

Seura vaikuttaa aktiivisesti Palloliiton Tampereen piirin päätöksentekoon. Ensisijaisesti vaikutetaan piirin valiokuntien kautta. Seuralla on kaudella 2015 jäsenet seuraavissa piirin valiokunnissa: aikuisten jalkapallovaliokunta, kurinpito- ja vastalausevaliokunta sekä seurakehitysvaliokunta. Lisäksi edunvalvonta perustuu henkilökohtaisiin kontakteihin piirin työntekijöihin ja toimihenkilöihin.

Ottelutapahtumat

Seura tekee kaikkensa sen eteen, että edustusjoukkueen kotikenttänä toimii myös kaudella 2015 Pyynikin urheilukenttä, joka luo loistavat puitteet ottelutapahtumien järjestämiseen. Ensisijaisia varakenttiä ovat Kaukajärven tekonurmi sekä Lamminpään urheilukenttä.

Seura järjestää jokaisen edustusjoukkueen kotiottelun ympärille ottelutapahtuman, joka toimii seuran toiminnan näyteikkunana. Vähimmillään tämä tarkoittaa sitä että otteluissa on kioskimyyntiä (grillimakkaraa, juomia, jne.) sekä oheistuotteiden (fanituotteiden) myynti. Lisäksi otteluissa on järjestyksen valvonta sekä olosuhteiden salliessa myös kenttäkuulutus, tulostaulu ja pelikello. Seuran juniorijoukkueista pyritään saamaan pallopojat mahdollisimman moneen otteluun.

Mikäli seuran muut joukkueet haluavat järjestää ottelutapahtumia omiin otteluihinsa, seuran välineistö kuten kaasugrilli ja telttakatokset ovat käytettävissä.

Seura tekee poliisille yleisötapahtumailmoituksen kaikista edustusjoukkueen otteluista, sekä muistakin sellaisista otteluista, joihin odotettavissa oleva yleisömäärä tätä edellyttää. Pelastusviranomaisille toimitettava turvallisuussuunnitelma laaditaan lisäksi ainakin Pyynikillä pelattavien edustusjoukkueen otteluiden osalta.

Ottelutapahtumat järjestetään seuran jäsenistä ja ystävistä kerätyin talkoovoimin. Lisäksi yhteistyökumppaneita pyritään saada tuomaan omaa osaamistaan tapahtumien järjestämiseen. Tästä esimerkkinä yhteistyö Ravintola 4 Vuodenajan kanssa jatkuu myös kaudella 2015.

Seura ei lähtökohtaisesti kerää pääsymaksua ottelutapahtumiin pääsystä. Mahdollisena poikkeuksena tähän on korkean profiilin joukkueen kohtaaminen cup-kilpailuissa. Seuran jäsenet pääsevät kaudella 2015 aina ilmaiseksi seuran ottelutapahtumiin näyttämällä jäsenkorttia.

Erillistapahtumat

Seura järjestää kaksi keikkaa yhteistyökumppani Klubin tiloissa. Ensimmäinen tapahtuma on kauden avausbileet huhtikuussa ja toinen kauden päätyttyä lokakuussa. Keikkojen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuoda seuralle julkisuutta.

Pienempinä tapahtumina järjestetään risteily kesällä ja jouluglögit ennen joulua. TamU-K näkyy Tampereen katukuvassa myös Teatterikesän Tapahtumien yössä elokuussa.

Seura pyrkii järjestämään koko seuran yhdistävän tapahtuman ainakin kertaalleen vuoden 2015 aikana.